- vì 1 số lý do cá nhân , từ nay AE chuyển sang wap mới nhé ... ShopGame.Pro , mog ae vẫn Ủng Hộ như trước !!!
By Lương Đức Dương